Your Cloud Solution & Digital Workspace Experts

Of het nu wel of geen goed idee is om naar de Cloud te gaan staat eigenlijk niet ter discussie, daar heeft ieder wel zijn mening over.
Of het nu gaat het om flexibiliteit, prijs, veiligheid of disaster recovery, bij elk van voornoemde punten zijn er voor- en nadelen. Wij gaan graag het gesprek met je aan waarbij de nodige alternatieven niet onbenoemd zullen blijven, zodat je de voor jou en de organisatie meest passende beslissing kunt nemen.


Indien je al een uitgesproken mening hebt en is er besloten naar de Cloud te gaan, ook dan staat License Partners voor je klaar als Cloud Service Provider.
Of het nu gaat om Office365, Azure, digitale werkplek, Cyber Security of AVG emailbeveiliging, met License Partners heeft u een ervaren partner welke u voorziet van zuiver advies, alternatieve- en vaak voordelige licentieoplossingen en begeleiding. Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Waarom Cloud Services?

In algemene zin biedt de cloud toegang tot alle technologieën op enterprise niveau. Daarmee kun je het concurrerend vermogen van de organisatie vergroten. Toch geldt bij ieder voordeel van cloud services de vraag: in hoeverre is dit voor mijn organisatie en ICT-inrichting van belang? Hier spelen vele overwegingen een rol die alle valide zijn.

Kostenbesparing mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van performance, tenzij die performance voor bepaalde applicaties van minder cruciaal
belang is. Datasecurity en privacy mogen nimmer ondergeschikt raken aan flexibiliteit of snelheid. Sommige voordelen van de cloud, zoals flexibiliteit, disaster recovery, schaalbaarheid en het ontbreken van initiële investeringskosten, gelden vooral voor de domeinen security, infrastructuur en computing.

Specifiek voor applicatie- en licentiebeheer bieden clouddiensten een verhoogde dataveiligheid. Daarnaast werk je altijd op de meest recente en veilige versie
van een applicatie, omdat updates automatisch worden doorgevoerd. Dit bespaart beheerkosten en het is qua licenties lekker overzichtelijk. Ook verhoogt werken via cloudapplicaties de samenwerking binnen teams.

Cloud gebaseerde workflows en file sharing apps geven real time zichtbaarheid van gezamenlijke projecten. Bovendien is er waterdichte documentcontrole
en versiebeheer. En zolang de verbinding met internet draait, kun je 24×7 vanaf iedere locatie en met ieder device de applicatie gebruiken.

Download hieronder gratis ons Ebook en lees meer over de Cloud oplossingen en wat wij voor u kunnen betekenen.

Alle flexibiliteit

Cloud-gebaseerde diensten zijn ideaal voor bedrijven die een groeiende of fluctuerende bandbreedte nodig hebben.  Naarmate de behoefte groeit is het gemakkelijk uw cloud capaciteit op te schalen, op basis van externe servers van de cloud-leverancier. Evenzo, als het nodig is om weer wat terug te schakelen is ook in die flexibiliteit voorzien. Dit niveau van flexibiliteit kan bedrijven een groot concurrentievoordeel geven. Het is niet verwonderlijk dat CIO’s en IT-directeuren ‘operationele flexibiliteit’ zien als de belangrijkste reden voor cloud-adoptie.

Disaster Recovery

Bedrijven van alle groottes moeten investeren in stevige disaster recovery, maar voor kleinere bedrijven, die de benodigde liquide middelen en expertise missen, is dit vaak meer een ideaal dan de realiteit. Cloud helpt nu meer organisaties dit mogelijk te maken. Volgens de Aberdeen Group, hebben kleine bedrijven twee keer zo vaak cloud-gebaseerde back-up en recovery-oplossingen als grote bedrijven. Oplossingen die tijd besparen en waarvoor geen grote up-front investeringen of expertise nodig zijn.

Automatische Updates

De schoonheid van cloud computing is dat de servers off-premise zijn, uit het zicht en zonder zorgen. Leveranciers zorgen voor ze en implementeren regelmatige software-updates – inclusief beveiligingsupdates – zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verspillen van tijd of het operationeel houden van het systeem zelf. Zodat u zich kunt concentreren op de dingen die er toe doen, zoals de groei van uw organisatie.

Geen Investering

Cloud computing snijdt de hoge kosten van (server) hardware eruit. U betaalt gewoon volgens een abonnementenmodel, goed voor de cash flow. Voeg daarbij het gemak van installatie en beheer en plotseling ziet dat uitdagende grote IT-project er veel vriendelijker uit.

Samenwerken

Wanneer teams altijd en overal documenten kunnen openen, bewerken en delen, zijn ze in staat om meer en beter samen te werken. Cloud-gebaseerde workflow en file sharing apps helpen in real time en geeft volledige zichtbaarheid van gezamenlijke projecten.

Bij cloud computing geldt, als er een internetverbinding is kunt u bij uw werk. En bij de meeste zakelijke aanbieders van mobiele apps bent u niet beperkt door welk apparaat u heeft.

Het resultaat? Bedrijven kunnen hun medewerkers meer flexibiliteit bieden, zodat ze kunnen genieten van de work-life balance die bij hen past – zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Een studie meldde dat 42% van de werknemers een deel van hun loon zou ruilen voor de mogelijkheid om thuis te werken. Gemiddeld zouden ze bereid zijn een loonsverlaging van 6% te accepteren.

Document controle

Hoe meer medewerkers en partners samenwerken aan documenten, hoe groter de behoefte aan waterdichte documentcontrole. Vóór de cloud, moest iedereen bestanden heen en weer te sturen en konden e-mailbijlagen maar door  één gebruiker tegelijk worden bewerkt. Vroeg of laat – meestal vroeg – eindigt dat met een puinhoop van conflicterende bestanden, formaten en titels.

En nu zelfs de kleinste bedrijven meer en meer internationaal opereren, neemt het aantal mogelijke complicaties toe. “73% van de kenniswerkers werkt ten minste maandelijks samen met mensen in een andere tijdzone of regio.

Wanneer u de overstap maakt naar cloud computing, worden alle bestanden centraal opgeslagen en iedereen ziet één versie van de waarheid. Grotere zichtbaarheid betekent een betere samenwerking, en uiteindelijk een beter resultaat.

Verhoogde veiligheid

Verloren laptops vormen een gigantisch probleem. Een mogelijk groter verlies dan het verlies van een duur apparaat zijn de gevoelige gegevens erin. Cloud computing biedt meer zekerheid wanneer dit gebeurt. Omdat gegevens worden opgeslagen in de cloud, kunt u deze openen, ongeacht wat er gebeurt met uw machine. En u kunt zelfs op afstand gegevens van verloren laptops wissen zodat ze niet in verkeerde handen vallen.

Concurrerend vermogen

Verhuizen naar de cloud geeft iedereen toegang tot technologie van enterprise-niveau. Het maakt het voor kleinere bedrijven mogelijk sneller te handelen dan de grote, gevestigde concurrenten. Pay-as-you-go-service en cloud-business applicaties betekenen dat kleine bedrijven gewoon kunnen meekomen met de grotere, en deze er zelfs uit kunnen manoeuvrer