Wanneer een bedrijf (of de overheid) wenst te investeren in kapitaalgoederen stelt zich de vraag naar financiering. Dat kan met eigen middelen gebeuren, met een banklening of met een huuroplossing. License partners biedt u de mogelijkheid om uw software te huren, waarbij de voordelen zich als volgt laten samenvatten:

 • 100% van de aankoopprijs van het object wordt gefinancierd,
 • de duur van het huurcontract wordt door u bepaald
 • het object zelf is de enige zekerheid, waardoor er in principe geen sprake is van extra zekerheden wel of niet in de vorm van verpandingen, leasing biedt de mogelijkheid het economisch risico op waardevermindering van het object te verleggen naar License partners,
 • De huurprijs ligt gedurende, de door u gekozen de looptijd, vast,
 • er zijn geen tussentijdse evaluatiemomenten die de basis kunnen zijn van tussentijdse voorwaardelijke aanpassingen.

Leasing of bankfinanciering

Ondernemingen die willen investeren gaan op zoek naar de meest adequate financieringsbron. Daarbij kunnen ze aankloppen bij een bank, die hen kortlopende of langlopende kredieten kan verstrekken.
Een bank zal in de eerste plaats de balans van het bedrijf analyseren, alsook de aanwezige terugbetalingsmogelijkheden. De bank zal (algemene) zekerheden zoeken binnen de balans, of externe waarborgen vragen als dekking voor het kredietrisico.
Bij onze huuroplossing wordt in de eerste plaats naar het te financieren object gekeken. De kennis van het waardeverloop van het object zal de duur van het deels bepalen. Indien het om een courant object gaat, met een voorspelbaar waardeverloop, is het zeer wel mogelijk dat de terugbetalingstermijn langer is dan wat een bank gebruikelijk zou toestaan. Dat betekent voor de onderneming in kwestie lagere maandlasten.

Vergelijk kopen of huren

Een intern budget wordt altijd aangegeven zonder rente. Meestal wordt de investering gedeeld door de afschrijvingsperiode. Omdat ook uw organisatie rentekosten kent, zullen deze worden doorberekend binnen uw organisatie. Dit betekent dat ook uw financiële afdeling altijd rentekosten zal berekenen, die verder intern verrekend zullen worden, maar daarmee niet zijn verdwenen. Het rentepercentage dat daarvoor wordt gebruikt wordt vaak de interne rekenrente genoemd. Dit is een vast rentepercentage dat meestal per jaar wordt vastgesteld en dat bekend is bij de financiële afdeling.

Omdat een huurbedrag altijd wordt berekend met rente, is het zuiver de kosten van de huurovereenkomst bij een vergelijk tussen koop of huren ook de rente te specificeren.

Een vergelijk koop – huur kan er daarom als volgt uitzien:

TABEL INVOEGEN

Bij huur zorgen wij voor:

De financieringsgoedkeuring:

 • Een passende aanbieding qua financiële voorwaarden.
 • Een passende aanbieding qua contractuele voorwaarden.
 • Passend op uw specifieke situatie en toekomstige ontwikkelingen.
 • Wij zorgen voor 100% financiering van de investering, zonder aanbetaling of aanvullende zekerheden
 • Wij zorgen voor bankonafhankelijk, merkonafhankelijk en huurmaatschappij onafhankelijk advies, waarbij uw persoonlijke voorkeur, indien mogelijk, wordt gevolgd.
 • De huurvoorwaarden en prijzen gelden voor alle door ons geleverde software
 • Wij zorgen dat alle betalingen worden voldaan, zonder uw cashpositie aan te spreken, dus bij:
 • Tussentijdse facturen bij een projectaanpak
 • Eindfacturen bij een eenmalige aanschaf
 • Verrekening van de BTW

Bij huur zorgt u voor:

 • Het jaarverslag van 2014 op naam van de contractpartij die het huurcontract aangaat.
 • Als 2014 (nog) niet klaar is dan een officieel jaarverslag 2013 en de interne cijfers voor 2014.

Algemeen:

Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, exclusief 1% afsluitprovisie, gebaseerd op de huidig gelden¬de prijzen, marktwaarden en rentetarieven. Indien hierin veranderingen optreden, behouden wij ons het recht voor onze tarieven tot het moment van tekenen van de definitieve huur overeenkomst aan te passen.
Op deze aanbieding zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing, waarvan wij u op verzoek een exemplaar zullen toesturen.
Een voorstel wordt uitgebracht onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van de verhuurmaatschappij en haar kredietcomité.
Bijgaand voorstel heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.